BAN GIÁM HIỆU
Ban giám hiệu nhà trường
24/02/2021 11:18
1. NGƯT Chu Anh Tuấn Hiệu trưởng
2. ThS. Nguyễn Thanh Sơn P. Hiệu trưởng
3. ThS. Lại Thị Thu Hiền P. Hiệu trưởng
4. ThS. Nguyễn Văn Dũng P. Hiệu trưởng

 

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
P Hiệu trưởng phụ trách nhà trường: Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn