ĐẢNG BỘ
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020 – 2022
17/03/2021 07:51
Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hiện nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường THPT chuyên Lam Sơn đã  tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đúng quy trình, quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 Đảng bộ Trường THPT chuyên Lam Sơn có 79 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022, BCH Đảng bộ đã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ tiến hành Đại hội các Chi bộ, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
 Theo đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng bộ cho biết: Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng, thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, phản ánh bức tranh sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ, thể hiện đầy đủ, chặt chẽ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ...
Theo Báo cáo của các chi bộ đến ngày 11/3/2020 đã có 5/5 chi bộ hoàn thành công tác đại hội. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ nhà trường tiến tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đề ra./.
TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn