TỔ CHUYÊN MÔN >> THỂ DỤC QUỐC PHÒNG
Trước năm 1998 tiền thân từ một nhóm chuyên môn, sinh hoạt ghép cùng với tổ Sinh học do TS Trần Kiên - giáo viên môn Sinh học làm tổ trưởng. Cũng như bao tổ chuyên môn khác, nhiệm vụ của các thầy cô là giảng dạy trang bị kiến thức phổ thông cơ bản môn Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng an ninh cho học sinh trường THPT chuyên.
Tổ Thể dục - Quốc phòng được tách từ tổ Sinh - Thể năm 1999. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường hiện nay đã có sự đóng góp của đội ngũ giáo viên trong tổ. Trong những năm qua ngoài công việc giảng dạy hai môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng, nhiều đồng chí cán bộ trong tổ đã tham gia nhiều công tác khác của nhà trường như: Giám thị, Công đoàn, đoàn Thanh niên… Từ ngày đầu tách tổ, tổ có 5 cán bộ giáo viên và hiện nay tổ TD – QP đã có 7 đ/c cán bộ giáo viên tham gia công tác giảng dạy giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng của nhà trường.
TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn