TỔ CHUYÊN MÔN >> NGỮ VĂN
Qua các chặng đường phát triển, tổ Ngữ Văn luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, dân chủ, nhân văn. Từ khi thành lập đến nay, tổ luôn là tập thể đoàn kết, nhất trí, vì sức mạnh tập thể luôn được phát huy.
TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn