TỔ CHUYÊN MÔN >> NGOẠI NGỮ
Tổ được thành lập tháng 10 năm 1992, hiện tại Tổ có 6 thành viên. Tất cả các tổ viên đều học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội hệ Chính Quy.
Tổ được thành lập tháng 10 năm 1992, hiện tại Tổ có 6 thành viên. Tất cả các tổ viên đều học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội hệ Chính Quy
TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn