BAN GIÁM HIỆU
Ban giám hiệu nhà trường
03/04/2022 22:01
1. ThS. Nguyễn Thanh Sơn Hiệu trưởng
2. ThS. Lại Thị Thu Hiền P. Hiệu trưởng
3. ThS. Nguyễn Văn Dũng P. Hiệu trưởng

 

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn