BẢNG VÀNG GHI DANH
Thành tích đào tạo học sinh giỏi Quốc gia (từ 1984 đến 2018)
05/05/2022 22:43

Năm học

                       Số lư­ợng HS đoạt giải QG

Lớp 9

Lớp 11, 12

Tổng số

1983-1984

 

05

05

1984-1985

 

08

08

1985-1986

 

09

09

1986-1987

 

15

15

1987-1988

 

11

11

1988-1889

 

10

10

1989-1990

 

13

13

1990-1991

8

28

36

1991-1992

10

29

39

1992-1993

11

31

42

1993-1994

10

41

51

1994-1995

7

49

56

1995-1996

26

52

78

1996-1997

25

55

80

1997-1998

 

60

60

1998-1999

 

49

49

1999-2000

 

64

64

2000-2001

 

53

53

2001 - 2002

 

54

54

2002 - 2003

 

46

46

2003 - 2004

 

59

59

2004 - 2005

 

55

55

2005 - 2006

 

56

56

2006 - 2007

 

44

44

2007 - 2008

 

49

49

2008 - 2009

 

64

64 

2009 - 2010

 

58

58

2010 - 2011

 

68

68

2011 - 2012

 

65

65

2012 - 2013

 

61

61

2013 - 2014

 

61

61

2014 - 2015

 

55

55

2015-2016

 

53

53 

2016 – 2017

 

50

50

2017 - 2018

 

61

61

2018 – 2019

 

64 

 64

2019 – 2020

 

57

57

2020 – 2021

     

Tổng

97

1663

1775

 

- Thành tích của trường

Năm học

Tỷ lệ đậu ĐH

HSG tỉnh

HSG QG, QT

Ghi chú

   2020 – 2021

       

   2019 - 2020

 

- Thi HSG cấp tỉnh KHKT: 02 giải ba.                                                     - Thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh: Giải cá nhân có 06 giải nhất, 08 giải Nhì, 36 giải ba, 34 giải KK; Giải đồng đội: 02 giải Nhì, 01 giải ba. Xếp hạng ba toàn đoàn.

 - Thi HSG Quốc gia các môn văn hóa đạt 57 giải (01 giải Nhất, 16 giải Nhì, 20 giải ba, 20 giải KK). Có 06 HS tham dự vòng 2 (Toán 1, Lí 2, Hóa 1, Sinh 1, Tin 1).                                                   - Thi DHĐBBB môn Tin học: 01 HC bạc, 03 HC đồng, 03 KK.

 

  2018 - 2019

 

- Thi HSG Tỉnh: có 43 HS đạt giải trong đó có 08 nhất, 10 nhì, 10 ba, 15 KK.
- HSG tỉnh các môn GDQP có: 03 nhất, 05 giải nhì, 02 giải ba, 01 KK, xếp thứ nhất toàn đoàn.
 

- Thi Olympic quốc tế: 01 huy chương vàng môn Vật lí; 01 huy chương vàng môn Hóa học, 01 huy chương vàng môn Tin học; 01 huy chương bạc môn Sinh học.

- Thi Châu Á Thái Bình Dương môn Vật lí: 01 huy chương đồng.
- HSG quốc gia: có 65/80 học sinh đạt giải trong đó có 07 giải Nhất, 17 giải nhì, 16 giải ba, 25 giải KK
- Thi KHKT quốc gia: 01 giải Ba. Trong kì thi THPT Quốc gia có: 05 lượt học sinh đạt điểm 10; 187 lượt học sinh đạt điểm 9 trở lên. 

  2017 - 2018

Đạt 100%

- Học sinh giỏi Tỉnh các môn văn hóa: 43 HS đạt giải (8 nhất, 18 nhì, 8 ba, 9 KK) xếp thứ 1 toàn tỉnh.

-HSG Tỉnh các môn TDTT: 2 nhất, 2 nhì, 2 ba, 8KK, xếp thứ 3 toàn đoàn.

 

- Thi Olimpic Quốc tế: 01 huy chương Vàng môn Sinh  học tại Iran; 01 huy chương Vàng môn Vật lí tại Bồ Đào Nha; 01 huy chương Bạc Hóa học tại Gruzia);

- Thi Khu vực Châu Á Thái Bình Dương: 01 huy chương Vàng môn Vật lí; 01 huy chương Bạc môn Tin học; 01 huy chương Đồng môn Vật lí.

- Thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa: 61 HS đạt giải với 6 giải nhất, 17 giải nhì, 21 Ba, 17 KK;

- Thi KHKT cấp quốc gia có 01 giải tư

- Thi DHĐBBB: Có 41 học sinh đạt giải có 5 HCV Vàng, 10 HCB, 16 HCĐ và 10 KK.

Trong kì thi THPT Quốc gia có: 187 lượt học sinh đạt điểm 8.5 trở lên;  6 học sinh đạt 26 điểm trở lên.

2016 - 2017

 

- Học sinh giỏi Tỉnh: 42 HS đạt giải (13 nhất, 11 nhì, 10 ba, 8 KK) xếp thứ 1 toàn tỉnh.

- Thi HSG cuộc thi KHKT cấp tỉnh:

 

 

 

- Thi Olimpic Quốc tế: 01 huy chương Vàng Toán học tại Brazil; 01 huy chương Bạc Sinh học tại London); 01 Bằng khen Châu Á Thái Bình Dương môn Vật lí tại Nga.

- Thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa: 50 đạt giải/ 81 HS dự thi với 2 giải nhất (1 Tin, 1 Toán), 12 giải nhì, 19 Ba, 17 KK.

- Thi KHKT cấp quốc gia có 01 giải Nhất lĩnh vực nhì chung cuộc, 01 giải Nhất lĩnh vực Ba chung cuộc.

- Thi Olimpic DHĐBBB: 64 em dự thi ở tất cả các môn, có 4 HCV Vàng (1 Toán, 1 Lý, 1 Tin, 1 Địa), 13 HCB, 26 HCĐ và 16 KK  xếp thứ 14/39.

 

 Trong kì thi THPT Quốc gia có: 19 học sinh đạt điểm 10;  443 học sinh đạt điểm 9;  94 lượt học sinh đạt 27 điểm.

2015 - 2016

 

- Thi HSG tỉnh các môn văn hóa đạt 40 giải: 7 giải Nhất, 21 giải nhì, 6 giải Ba, 6 giải KK.
- Thi HSG TDTT: đạt 09 giải nằm trong tốp 10 toàn đoàn.
- Thi TDQP ở HKPĐ toàn tỉnh đạt 23 giải (04 giải nhất, 03 giải nhì, 8 giải ba, 8 giải KK).
- Thi HSG cuộc thi KHKT: 03 giải nhì, 03 giải ba.

- Thi Olimpic Quốc tế: 01 Huy chương Vàng hóa học tại Gruzia; 01 Huy chương Bạc toán học tại Hông Kông; 01 huy chương Đồng môn Sinh học tại Việt Nam.
- Thi HSG Quốc gia các môn văn hóa đạt 53 giải (5 giải nhất, 17 giải nhì, 15 giải ba, 16 giải KK).
- Thi HSG Quốc gia KHKT: 2 giải Nhất lĩnh vực, Nhì chung cuộc, 01 dự án được chọn dự thi KHKT Quốc tế tại Mĩ
- Thi Toán Quốc tế ITOT: 01 giải Nhất , 02 giải Nhì, 06 giải ba.
- Thi Olimpic Duyên Hải Bắc Bộ: 05 HCV, 09 HCB, 12 HCĐ, 27 KK.
 

 Trong kì thi THPT Quốc gia có 03 học sinh đạt điểm 10.

 2014-2015

 

 - Thi HSG Tỉnh các môn văn hóa: 08 giải Nhất, 16 giải Nhì, 23 giải Ba, 21 giải KK;
 - Thi giải Toán trên máy tính cầm tay: 03 giải Nhì, 08 giải Ba, 7 KK;
 - Thi GDQP: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 2 giải Ba.

 - Thi Olimpic Quốc tế Sinh học lần thứ 26 tại Đan Mạch: Đạt giải Khuyến khích;
- Thi Olimpic Tiếng Nga các trường THPT chuyên do Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức: 02 giải Nhất;

 - Thi Olimpic Duyên Hải Bắc Bộ: 01 giải Nhất (HCV), 03 giải Nhì (HCB), 01 giải Ba (HCĐ), 07 giải KK.
 - Thi HSG Quốc gia các môn văn hóa có: 01 giải Nhất, 14 giải Nhì, 23 giải Ba, 21 giải KK;
 -Thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam": Giải Nhất Quốc gia;
 - Thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 44: Giải Nhì Quốc gia;
 - Thi "An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai": Giải Ba quốc gia.

 

 2013 -2014 

 94,3% (nguyện vọng 1)

 - Có 77 giải/ 86 thí sinh dự thi các môn văn hoá gồm: 9 giải Nhất, 18 giải Nhì, 28 giải Ba, 22 giải KK, xếp thứ 6 toàn Tỉnh.
-AEROBIC đạt huy chương vàng.

 - Có 61 giải/74 HS dự thi gồm: 1 giải Nhất, 19 giải Nhì, 26 giải Ba, 15 giải KK, xếp thứ 6 toàn quốc.
- Thi sáng tạo KHKT toàn quốc đạt giải Ba.

 - Có 1 HS thủ khoa
- Trường nằm trong tốp 20 toàn quốc về tỷ lệ đậu Đại học.

 

  2012-2013

 96%

 - Có 108 giải /134 HS dự thi các môn văn hoá gồm: 9 giảiNhất, 30 giải Nhì, 46 giải ba, 23 giải KK.

 - 61giải/79 HS dự thi gồm: 4 giải Nhất, 17 giải Nhì, 24 giải Ba, 16 giải KK.
- HS Mỵ Duy Hoàng Long Huy chương Đồng Châu Á tại Inđônêxia, Huy chương Bạc quốc tế môn Vật lý tại Đan Mạch.
-Lê Duy ANh huy chương Đồng quốc tế môn Vật lý tại Đan Mạch.
- Lê Xuân Mạnh Huy chương Đồng quốc tế môn Tin tại Ôxtrâylia

 - Có 1 thủ khoa: Hoàng Thị Ngọc Anh- KB- Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Trường xếp thứ 16 trong toàn quốc (Toàn quốc có 2707 trường THPT) về tỷ lệ đậu Đại học, điểm TB 21.43

  2011-2012

 96%

 - 99giải/119 HS dự thi các môn văn hoá gồm:14 giải Nhất, 25 giải Nhì, 31giải Ba, 30 giải KK.
- Bóng rổ nam vô địch toàn tỉnh, Aerobic Nhất tỉnh, đoàn HS trường Lam Sơn xếp thứ Nhì toàn đoàn thi HSGTDTT cấp tỉnh

- Có 60 giải/75 HS dự thi gồm 1 Nhất, 21 Nhì, 34 Ba, 09 KK.
- Lê Huy Quang thi Vật lý Quốc tế khu vực tại Ấn Độ đạt Huy chương Vàng.
-  Lê Huy Quang thi Vật lý Quốc tế tại Etonia đạt Huy chương Bạc.
- Lê Quang Lâm thi Toán Quốc tế tại Achentina, đạt huy chương Đồng.

 - Có 2 thủ khoa: Bùi Ngọc Ánh-C-Học viện Báo chí + Lê Thanh Dương-D1- Đại học Hồng Đức.
- Trường xếp thứ 18 trong toàn quốc (Toàn quốc có 2707 trường THPT) về tỷ lệ đậu Đại học, điểm TB 19,91.
- Trường được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen QĐ số 4158/QĐ - BGDĐT ngày 05/10/2012

 2010-2011

  96%

 - Có 113 giải/127 HS dự thi các môn văn hoá, gồm 23 Nhất, 22 Nhì, 31 Ba, 37KK.
- Đội bóng rổ nam đạt giải Nhì, Aerobic Nhất Tỉnh. Đoàn HS Lam Sơn xếp thứ Nhất toàn đoàn thi HSGTDTT cấp Tỉnh.
 

 Có 65 giải/77 HS dự thi gồm: 1 giải Nhất, 21 giải Nhì, 30 giải ba, 13 giải KK. Lê huy Quang, 11 Lý thi vật Lý Quốc tế tại Thái Lan đạt Huy chương Đồng

 - Trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng Nhì. QĐ số 32/QĐ-CTN ngày 11/01/2011
- Trường được xếp thứ 9 trong toàn quốc (Toàn quốc có 2707 trường THPT) về tỷ lệ đậu Đại học, điểm TB: 20,22.
- Đoàn TNCSHCM được tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu khối THPT, GDTX - DN 3 năm liền 2008-2011

2009-2010

95%

 123 giải/143

HS dự thi (Trong đó có 19 giải nhất)

 58 giải/75 HS dự thi. Gồm 6 Nhất, 22Nhì, 23 Ba, 7 KK. 
Có 01 HS (Nguyễn Hoành Đạo lớp 11F) dự thi Quốc tế khu vực: Vật lí tại Đài Loan.

 

2008-2009

95%

160 giải/178 HS dự thi

 (trong đó có 19 giải nhất)

64 giải /75 HS dự thi. Gồm 1 nhất, 22 giải nhì; 26 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Có 02 HS dự thi quốc tế: Sinh tại Nhật và Tin tại Bulgaria. Đạt hai huy chương đồng. Đay là hai HC đầu tiên ở hai môn này. (Lê Thị Như Quỳnh (Sinh); Hoàng Ngọc Hưng (Tin) ).                                        

- Có 2 HS đậu thủ khoa.

- Trường được xếp thứ 20 trong toàn quốc (toàn quốc có hơn 6000 trường THPT) về tỷ lệ đậu đại học. Có 48 HS thi ĐH đạt từ 27 điểm trở len xếp thứ 8/200 trường có điểm thi ĐH cao nhất trong toàn quốc.

2007-2008

94,5%

154 giải/207 HS dự thi

 (trong đó có 09 giải nhất)

49 giải /62 HS dự thi. Gồm 13 giải nhì; 25 giải ba và 12 giải khuyến khích (xếp thứ 3 toàn quốc).

Có 02 HS dự thi Toán quốc tế tại Tây Ban Nha. Đạt hai huy chương vàng toán quốc tế cũng là hai HCV duy nhất của đoàn Toán VN. (Lê Ngọc Anh, Hoàng Đức Ý)                                         

- Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia ( QĐ 25/3/2008 ).

- Được UBND tỉnh TH tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành học.

- Có 3 HS đậu thủ khoa, trong đó có 2 học sinh đạt 30/30 điểm thi đh.

- Trường được xếp thứ 21 trong toàn quốc (toàn quốc có hơn 6000 trường THPT) về tỷ lệ đậu đại học.

2006-2007

91,3%

126giải/202 HS dự thi

 (trong đó có 07 giải nhất)

44 giải /61 HS dự thi. Gồm 09 giải nhì; 13 giải ba và 22 giải khuyến khích     
- Đạt huy chương Đồng Quốc tế Châu Á tại Kazactan                                          

-Trường được công nhận đơn vị dẫn đầu ngành học.

-TLĐLĐVN tặng cờ thi đua

- TWĐTNCSHCM tặng cờ thi đua

- Có 09 HS thi ĐH khối A đạt từ 29 điểm trở lên. Có 02 HS đậu thủ khoa các trường ĐH KHXH&NV, ĐH Luật HN.

- Trường được xếp thứ 21 trong toàn quốc (toàn quốc có hơn 6000 trường THPT) về tỷ lệ đậu đại học. Điểm trung bình ba môn thi đại học của HS toàn trường là 20,37/1HS.

2005-2006

92,3%

268 giải/ 385 HS dự thi (trong đó có 06 giải nhất)

56 giải / 99 HS dự thi. Gồm 02 giải nhất; 10 giải nhì; 23 giải ba và 21 giải khuyến khích.

01 Huy chương đồng quốc tế khu vực môn Lý tại Cazăcstan.

-Trường được công nhận đơn vị dẫn đầu ngành học.

-LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua.

-TWĐTNCSHCM tặng bằng khen

- Có 111 Hs thi đại học đạt từ 27 điểm trở lên. Trường được xếp thứ 7 trong số 100 trường trong toàn quốc có điểm thi ĐH cao nhất.                                                                                                                                          

2004-2005

91%

98 giải/125 HS dự thi (trong đó có 04 giải nhất)

55 giải / 99 HS dự thi. Gồm 02 giải nhất; 10 giải nhì; 30 giải ba và 17 giải khuyến khích.

 

- Có 03 HS đạt 30/30 điểm thi ĐH.

2003-2004

88%

513 giải/ 660 Hs dự thi (trong đó có 15                            giải nhất)

59 giải /103 HS dự thi. Gồm 17 giải nhì; 27 giải ba và 15 giải khuyến khích.

                                                                                                         

- Có 01 HS đạt 31/30 điểm ĐH Xây dựng HN.

2002-2003

82%

381 giải/517 HS dự thi (trong đó có 13 giải nhất)

46 giải / 84 HS dự thi. Gồm 02 giải nhất; 09 giải nhì; 26 giải ba và 09 giải khuyến khích.

- 01 học sinh dự thi quốc tế môn Lý tại Đài Loan

- Có 02 học sinh đậu thủ khoa trong kỳ thi Đại học.

2001-2002

87%

376 giải/519 HS dự thi (trong đó có 19 giải nhất)

-54 giải / 99 HS dự thi. Gồm 02 giải nhất; 10 giải nhì; 23 giải ba và 19 giải khuyến khích.

-01 Huy chương đồng quốc tế môn Lý tại Inđônêxia.

- 01 học sinh dự thi quốc tế môn Sinh tại Latvia.

- 02 học sinh dự thi quốc tế khu vực môn Lý tại Singapor

- UBND tỉnh tặng Bằng khen.

2000-2001

85%

340 giải/493 HS dự thi (trong đó có 30 giải nhất)

-53giải / 83 HS dự thi. Gồm 14 giải nhì; 25 giải ba và 14 giải khuyến khích.

-01 Huy chương bạc quốc tế môn toán tại Mỹ.

-01 Huy chương đồng quốc tế môn Hoá tại Ấn Độ.

- 01 Huy chương bạc quốc tế khu vực môn Lý tại Đài Loan (Học sinh Lê Lữ Tuấn)

- Hội trường lần thứ 3.

- UBND tỉnh tặng Bằng khen.

1999-2000

82%

310 giải/439 HS dự thi (trong đó có 23 giải nhất)

- 64 giải / 99 HS dự thi. Gồm 02 giải nhất; 12 giải nhì; 28 giải ba và 22 giải khuyến khích.

- 01 Huy chương bạc quốc tế môn toán tại Hàn Quốc.

- 01 Huy chương bạc quốc tế môn Hoá tại Đan Mạch.

- 01 Huy chương bạc (HS Mai Sỹ Hải), 01 Huy chương đồng (HS Nguyễn Ngọc Khánh) và 01 giải khuyến khích quốc tế khu vực môn Lý ( HS Lê Lữ Tuấn) tại Inđônêxia.

- 01 HS và 01 GV được giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm.

- 01 HS được giải nhì chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Ôlimpia năm 2000.

- Trường được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”

- Trường chuyển sang địa điểm mới (89 Hàn Thuyên).

1998-1999

80%

 

- 49 giải / 99 HS dự thi. Gồm 02 giải nhất; 10 giải nhì; 23 giải ba và 14 giải khuyến khích.

- 01 Huy chương vàng quốc tế môn toán tại Rumani.

- 01 Huy chương bạc quốc tế môn Hoá tại thái Lan.

- 01 Hs đạt giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm năm 1999.

- 01 HS đạt một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 1999.

- Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3.

- Thủ tướng tặng cờ thi đua.

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

1997-1998

78%

 

- 60 giải / 100 HS dự thi. Gồm 03 giải nhất; 20 giải nhì; 23 giải ba và 14 giải khuyến khích.

- 01 Huy chương bạc quốc tế môn toán tại Đài Loan.

- 01 Huy chương bạc quốc tế môn Hoá tại Ôxtrâylia.

- 01 học sinh dự thi quốc tế môn Tin tại Bồ Đào Nha.

 

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

1996-1997

80%

 

- 80 giải / 100 HS dự thi. Gồm 04 giải nhất; 26 giải nhì; 27 giải ba và 23 giải khuyến khích.

- 01 học sinh dự thi quốc tế môn Hoá tại Ca Na Đa

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

1995-1996

79%

 

- 78 giải / 98 HS dự thi. Gồm 01 giải nhất; 24 giải nhì; 29 giải ba và 24 giải khuyến khích.

- 01 Huy chương đồng quốc tế môn Hoá tại Nga.

-01 Giải khuyến khích quốc tế môn Hoá tại Nga.

-01 học sinh dự thi quốc tế môn Sinh tại Ucraina

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

- Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường.

 

1994-1995

83%

 

- 56 giải / 88 HS dự thi. Gồm 04 giải nhất; 16 giải nhì; 31 giải ba và 15 giải khuyến khích.

- 01 Huy chương bạc quốc tế môn toán tại Canađa.

- Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

- UBND tỉnh Thanh Hoá tặng cờ: " Trường PTTH Lam Sơn liên tục có nhều học sinh thi đạt giải Quốc gia Quốc tế"

1993-1994

80%

 

- 51 giải / 88 HS dự thi. Gồm 05 giải nhất; 11 giải nhì; 23 giải ba và 12 giải khuyến khích.

 

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

1992-1993

82%

 

- 42 giải / 88 HS dự thi. Gồm 12 giải nhì; 21 giải ba và 09 giải khuyến khích.

- 01 Huy chương đồng quốc tế môn toán tại Thổ Nhỉ Kỳ.

- 01 học sinh dự thi quốc tế môn Tin tại Achentina

- UBND tỉnh Thanh Hoá tặng cờ: " Đơn vị có nhiều học sinh giỏi đạt giải Quốc gia và Quốc tế"

 

1991-1992

 

 

- 39 giải / 66 HS dự thi. Gồm 03 giải nhất; 17 giải nhì; 13 giải ba và 06 giải khuyến khích.

 

- UBND Tỉnh tặng cờ “60 năm vì sự nghiệp giáo dục vẻ vang góp phần đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước”.

- Thành lập trường THPT Đào Duy Từ trên cơ sở tách khối phổ thông trường PTTH Lam Sơn ra khỏi khối chuyên.

1990-1991

 

 

- 36 giải / 66 HS dự thi. Gồm 01 giải nhất; 11 giải nhì; 12 giải ba và 12 giải khuyến khích.

 

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

- Hội trường lần thứ 2

1989-1990

 

 

- 13 giải /24 HS dự thi. Gồm 02 giải nhất; 05 giải nhì 03 giải ba; 03 giải khuyến khích

- 01 Huy chương đồng quốc tế môn toán tại Trung Quốc.

- 01 học sinh dự thi quốc tế môn Lý tại Hà Lan.

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

1988-1989

 

 

- 10 giải /24 HS dự thi. Gồm 04 giải nhì 02 giải ba; 04 giải khuyến khích

 

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

- Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

 

1987-1988

 

 

- 11 giải / 24 HS dự thi. Gồm: 04 giải nhì 03 giải ba; 04 giải khuyến khích

 

- UBND Tỉnh tặng cờ Đơn vị dẫn đầu ngành học PT .

1986-1987

 

 

- 15 giải / 24 HS dự thi. Gồm: 03 giải nhất; 06 giải nhì 03 giải ba; 03 giải khuyến khích

- 01 Huy chương đồng quốc tế môn toán tại Cu Ba

- 01 giải khuyến khích quốc tế môn Lý tại Đức.

- Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

 

1985-1986

 

 

- 09 giải / 18 HS dự thi. Gồm: 04 giải nhì 03 giải ba; 02 giải khuyến khích

 

UBND Tỉnh tặng bằng khen.

1984-1985

 

 

- 08 giải / 18 HS dự thi. Gồm: 03 giải nhì 03 giải ba; 02 giải khuyến khích

 

UBND Tỉnh tặng bằng khen.

1983-1984

 

 

- 05 giải / 12 HS dự thi. Gồm: 01 giải nhất; 03 giải ba; 01 giải khuyến khích

- 01 Huy chương đồng quốc tế môn toán tại Tiệp Khắc.

UBND Tỉnh tặng bằng khen

 -          Chi bộ Đảng, nay là Đảng bộ Nhà trường luôn luôn đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

-          Liên tục được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích "Dạy tốt - Học tốt".

-          Được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

-          UBND tỉnh Thanh Hoá tặng cờ: " Trường PTTH Lam Sơn liên tục có nhều học sinh thi đạt giải Quốc gia Quốc tế"

-          UBND tỉnh tặng hai cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành học giáo dục phổ thông"

-          Được Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng 3

-          Được Nhà nước tặng thưởng 01Huân chương Lao động hạng nhì.

-          Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

-          Được nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

 + Là đơn vị đi đầu trong ngành giáo dục Thanh Hoá về thành tích nghiên cứu khoa học, viết sáng kiên kinh nghiệm (SKKN), ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, sáng kiến, cải tiến.

Từ năm 2000 đến 2007 trường PTTH Lam Sơn có 445 SKKN được xếp loại ở tỉnh, trong đó có:

            75 SKKN xếp loại A,

            170 SKKN xếp loại B,

            200 SKKN xếp loại C.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm về nghiên cứu khoa học và đúc rút SKKN năm 2000 - 2005 của nghành GD Thanh Hoá trường Lam Sơn đã được ngành GD Thanh Hoá tặng giấy khen. Năm học 2006-2007 trường có đề tài khoa học cấp tỉnh được giải thưởng Vifotec.

+ Là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh về thành tích bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ CBGV.

Nhà trường rất coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBGV. Từ năm 1992 trở lại đây thường xuyên có 10% giáo viên đi học Cao học, Thạc sỹ. Trong 10 năm qua đã đào tạo được 3TS, 25 Thạc sỹ. Hiện tại có 3 giáo viên đang đi học Thạc sỹ. 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Trong số hơn 100 thầy cô giáo của Nhà trường thì đã có 65 thầy cô giáo có học sinh giỏi Quốc gia, 10 thầy giáo có học sinh giỏi đoạt giải Olympic Quốc tế. Có 7 thầy cô giáo được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Có một thầy giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quýNhà giáo Nhân dân, 7 thầy giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Bốn thầy giáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, 17 thầy giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 28 giáo viên được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen, một thầy giáo được tặng giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm. Một thầy giáo đạt danh hiệu CSTĐ toàn quốc năm 2005. Bốn thầy giáo đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh. Một thầy giáo được giải thưởng Vifotec về đề tài khoa học 2007.

Có 1 giáo viên là Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá IX, 1 giáo viên là ĐBQH khoá X, 1 giáo viên là Đại biểu HĐND tỉnh khoá 13, 1 Uỷ viên MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá khoá IX, 1 Uỷ viên MTTQ Việt Nam khoá X, 1 giáo viên là Hội thẩm nhân dân khoá XIII.

Năm 1992 Chi bộ Đảng Nhà trường mới chỉ có 18 Đảng viên, nay đã lớn mạnh nâng cấp thành Đảng bộ với 62 Đảng viên chia thành 3 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Trong 5 năm gần đây đã kết nạp được 21 Đảng viên. Đảng bộ Nhà trường liên tục đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”. Đặc biệt năm học 2005-2006 trường đã kết nạp được một học sinh vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1982 khối chuyên chuyển địa điểm học từ trường Hàm Rồng về lại trường Lam Sơn.

Tháng 5.2006 trường đã bàn giao một căn nhà tình nghĩa trị giá 25 triệu cho một hộ gia đình chính sách tại xã Đông Cương thành phố Thanh Hoá.

Tháng 01. 2017 trường chuyển về cơ sở mới tại 307 tại Lê lai, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa.

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn