THÔNG TIN TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn - năm học 2021-2022
15/04/2021 20:18
Trường THPT chuyên Lam Sơn thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2021-2022

SỞ GD – ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

 Số:  63 - TB/THPT - LS

 V/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2021-2022

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4  năm 2021

 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN

NĂM HỌC 2021 - 2022

 Thực hiện Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và công văn số 746/SGDĐT–KTKĐCLGD ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2021 - 2022, trường THPT chuyên Lam Sơn xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Năm học 2021-2022 trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 11 lớp, số lượng 385 học sinh (cơ cấu 35 học sinh/lớp); gồm: 02 lớp chuyên Toán học, 01 lớp chuyên Vật lý, 01 lớp chuyên Hóa học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Tin học, 01 lớp chuyên Ngữ văn, 01 lớp chuyên Lịch sử, 01 lớp chuyên Địa lý và 02 lớp chuyên Tiếng Anh.

 1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
 2. Ngày thi: Thi trong 02 ngày 04, 05 tháng 6 năm 2021 (lịch này chung cho cả thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Lam Sơn và vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022).
 3. Môn thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi:

- Thí sinh dự thi 04 môn; trong đó có 03 môn với 03 bài thi chung với tuyển sinh lớp 10 THPT công lập gồm: Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh (gọi là các môn không chuyên) và 01 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng.

- Quy định thi môn chuyên như sau:

 

Lớp

Thi môn

Lớp

Thi môn

Chuyên Toán

Toán học

Chuyên Ngữ văn

Ngữ văn

Chuyên Vật lý

Vật lý

Chuyên Lịch sử

Lịch sử

Chuyên Hóa học

Hóa học

Chuyên Địa lí

Địa lý

Chuyên Sinh học

Sinh học

Chuyên Tiếng Anh

Tiếng Anh

Chuyên Tin học

Toán học (dành cho chuyên Tin)

 

 

- Thời gian làm bài của các môn chuyên: 150 phút.

- Tất cả các bài thi được tính theo thang điểm 10.

- Hệ số điểm bài thi: Bài thi các môn không chuyên tính điểm hệ số 1; bài thi môn chuyên tính điểm hệ số 3.

 1. Hình thức thi:

Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe.

 1. Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho TS

Giờ bắt đầu làm bài

04/6/2021

Sáng

Toán học

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngữ văn

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

05/6/2021

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Các môn chuyên

(đối với thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

 

 1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Học sinh đúng độ tuổi, có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định trong Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT hiện hành;

- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, nếu hộ khẩu ở tỉnh ngoài thì Giám đốc Sở GDĐT sẽ xem xét, quyết định;

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

 1. Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu thống nhất do Sở GDĐT quy định);

- Thẻ dự thi có dán ảnh cỡ 4x6 và có dấu giáp lai trên ảnh, trường THCS xác nhận và đóng dấu;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản photo công chứng: Học bạ, Bằng tốt nghiệp THCS (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS còn trong độ tuổi quy định);

- Bản photo công chứng giấy chứng nhận đạt giải chính thức kỳ thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (nếu có), giấy chứng nhận đạt giải thi HSG cấp tỉnh (nếu có);

- Bản photo công chứng giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Hai phong bì có dán tem và ghi sẵn họ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ của thí sinh hoặc gia đình thí sinh);

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 sẽ nạp bổ sung sau khi trường THCS xét công nhận tốt nghiệp: Bản photo công chứng kết quả học tập rèn luyện cả năm các lớp cấp THCS; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.

 1. Đăng ký dự thi và giá dịch vụ tuyển sinh:

- Học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn được đăng ký thêm 01 nguyện vọng xét tuyển vào học tại 01 trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định.

- Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện đăng ký thi 4 vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thì được đăng ký thêm 02 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Nguyện vọng 1 xét tuyển vào học tại 01 trường THPT DTNT (THPT DTNT tỉnh hoặc THPT DTNT Ngọc Lặc; thí sinh đỗ nguyện vọng 1 thì phải theo học tại trường THPT DTNT nếu muốn chuyển trường để theo học nguyện vọng 2 thì phải được Giám đốc Sở GDĐT xem xét quyết định).

+ Nguyện vọng 2 xét tuyển vào học tại một trường THPT trên địa bàn cư trú theo quy định; nếu học sinh đăng ký nguyện vọng 2 tại trường khác địa bàn có hộ khẩu thường trú thì phải cam kết học tại nhà trường đến hết cấp học; trường hợp chuyển trường đặc biệt phát sinh trong quá trình học tập phải được Giám đốc Sở GDĐT cho phép.

- Giá dịch vụ tuyển sinh: Theo quy định của UBND tỉnh (Sở GDĐT sẽ có thông báo sau).

 1. Đề thi:

Nội dung đề thi nằm trong chương trình THCS hiện hành. Cấu trúc đề thi đã được Sở GDĐT thông báo tại công văn số 765/TB-SGDĐT ngày 29/3/2021.

 1. Tổ chức coi thi và làm phách, chấm thi:

- Giám đốc Sở GDĐT thành lập 01 Hội đồng coi thi riêng cho học sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn, tại 02 điểm thi dự kiến đặt ở trường THPT chuyên Lam Sơn và trường THCS Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa.

- Giám đốc Sở GDĐT thành lập 01 Hội đồng làm phách và 01 Hội đồng chấm thi riêng cho học sinh thi vào THPT chuyên Lam Sơn.

 1. Xét trúng tuyển:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập tại trường THPT chuyên Lam Sơn 01 Hội đồng tuyển sinh, gồm:

+ Chủ tịch: Hiệu trưởng;

+ Các Phó chủ tịch: Các Phó Hiệu trưởng;  

+ Thư ký: Thư ký Hội đồng;

+ Ủy viên: Một số tổ trưởng chuyên môn, đại diện các đoàn thể.

- Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và đúng kế hoạch được giao.

Sau khi có kết quả thi, trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức xét tuyển trước; khi trường THPT chuyên Lam Sơn xét tuyển xong, các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh mới tổ chức xét tuyển. Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào THPT chuyên Lam Sơn sẽ dùng kết quả 03 môn không chuyên (Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh) để xét tuyển vào lớp 10 của trường THPT công lập mà thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

- Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, xét trúng tuyển:

+ Điểm xét tuyển: Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên cộng với điểm bài thi môn chuyên đã nhân hệ số.

+ Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn không chuyên đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 5,0 điểm trở lên.

+ Xét trúng tuyển: Lấy theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; đạt giải quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS (giải quốc gia chỉ tính ở các cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc liên ngành giữa Bộ GDĐT và ngành khác phối hợp tổ chức; ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có giải thi HSG cấp tỉnh cùng môn chuyên đăng ký dự thi (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có điểm trung bình của môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn năm học lớp 9 cao hơn.

- Thí sinh trúng tuyển được Sở GDĐT cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Thí sinh đỗ vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn nếu muốn chuyển trường thì phải được Giám đốc Sở GDĐT xem xét quyết định.

- Thời gian hoàn thành xét trúng tuyển: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

 1. Bán và thu hồ sơ:

- Từ ngày 27/4/2021 thí sinh liên hệ với trường THPT chuyên Lam Sơn để mua hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể về đăng kí dự thi.

- Ngày 04 - 08/5/2021: Thí sinh nạp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi tại trường THPT chuyên Lam Sơn (chấm dứt thu hồ sơ vào lúc 17g00 ngày 08/5/2021).

- Ngày 13 - 14/5/2021: Những thí sinh có nhu cầu thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi được rút đơn, điều chỉnh nguyện vọng (chấm dứt thay đổi nguyện vọng trước 15g00 ngày 14/5/2021). Thông báo công khai số thí sinh đăng kí dự thi vào các lớp chuyên, chỉ tiêu được tuyển, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT.

- Ngày 15/5/2021: Chốt danh sách dự thi.

- Ngày 27/5/2021: Thí sinh nạp bổ sung hồ sơ về trường THPT chuyên Lam Sơn: Bản photo công chứng kết quả học tập rèn luyện cả năm của thí sinh ở các lớp cấp THCS, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Các Phòng GDĐT (để phối hợp);

- Các trường THCS (để phối hợp);

- BGH trường (để chỉ đạo);

- TKHĐ; tổ HC; tổ giáo vụ (để thực hiện);

- Lưu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn