HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG
KẾT QUẢ BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM, SƠ DUYỆT DANH HIỆU NGND, NGƯT LẦN THỨ 13
23/03/2021 17:17

 Ngày 03/03/2014, hội đồng giáo dục nhà trường và hội đồng sơ duyệt xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT lần thứ 13 (năm 2014) đã họp giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm, kết quả đạt được như sau:

  1. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại hội đồng giáo dục

- Giới thiệu xét tặng danh hiệu NGƯT

  1. Cô giáo: Trịnh Thị Lan Anh đạt 84/90 phiếu (93,3%)
  2. Thầy giáo: Trịnh Văn Hoa đạt 84/90 phiếu (93,3%)
  3. Kết quả bỏ phiếu tại hội đồng sơ duyệt

- Giới thiệu xét tặng danh hiệu NGƯT

  1. Cô giáo: Trịnh Thị Lan Anh đạt 15/15 phiếu (100%)
  2. Thầy giáo: Trịnh Văn Hoa đạt 15/15 phiếu (100%)
TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn