THÔNG TIN TUYỂN SINH
Thông báo số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2021 - 2022
15/05/2021 17:01

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2021 - 2022

Tổng số hồ sơ là 1090 hồ sơ

Trong đó: 

STT MÔN

SỐ LƯỢNG 

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ CHỈ TIÊU

TUYỂN VÀO

1 TOÁN 124 70
2 81 35
3 HÓA 116 35
4 SINH 67 35
5 TIN 109 35
6 VĂN 126 35
7 SỬ 106 35
8 ĐỊA 94 35
9 TIẾNG ANH 267 70
TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn