HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG
CÔNG BỐ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI VÀO 10 CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 2024 - 2025
06/06/2024 22:44
Hôm nay ngày 06/06/2024, Sở GD và ĐT Thanh Hóa đã chính thức công bố danh sách trúng tuyển kỳ thi vào 10 chuyen Lam Sơn năm học 2024 - 2025

 

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Toán

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Lý

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Hóa

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Sinh

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Tin

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Văn

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Sử

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Địa

Danh sách học sinh trúng tuyển chuyên Anh

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn