VĂN BẢN NGÀNH
Công văn số 667/SGDĐT-KTKĐCLGD Về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2022 - 2023
09/04/2022 11:12
Thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành tại Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GDĐT; Điều lệ THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Sở GDĐT hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2022-2023.

Xin mời tham khảo chi tiết tại đây

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn