VĂN BẢN NGÀNH
KẾ HOACH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023
08/02/2023 22:47

 

Năm 2023, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi), gửi đến tất cả các địa phương để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Sở GD và ĐT Thanh Hóa đã triển khai nội dung này đến tất cả các trường học, đề nghị các trường nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 13/02/2023.

DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

KẾ HOACH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2023 CỦA TỈNH THANH HÓA.

CÔNG VĂN CẢ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA GỬI CÁC TRƯỜNG 

TIN XEM NHIỀU

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
Địa chỉ: 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Hiệu trưởng: Tiến Sĩ, Nhà giáo Nguyễn Thanh Sơn